مجموعه توزنومنت های قدیمی پابجی

تورنومنت Pubg – مجموعه تورنومنت هایی در سال های اخیر بین 2019 تا 2021 برگزار شد که با حضور گسترده تیم های ایرانی همراه بود . این تورنومنت ها در پابجی موبایل – لایت و نسخه اصلی که در استیم است برگزار شد . نزدیک به 10 تورنومنت پابجی در سبک های مختلف در این دوره برگزار شد .