تورنومنت پریمیر لیگ (1)

تورنومنت CS:GO – این تورنومنت در پاییز سال 1400 در سرور های ایرانی و با استقبال بی نظیر تیم ها ی بزرگ ایرانی برگزار شد .