تورنومنت پاییزه پین گیمینگ

تورنومنت CS:GO – این تورنومنت در اواسط پاییز سال 2020 میلادی برگزار شد .