تماس با ما

جهت برقراری ارتباط برای پشتیبانی گیم سرور ها سرور دیسکورد و تلگرام موارد تیمی و موارد دیگر که نیازمند پشتیبانی هستند میتوانید از ایدی ها و فرم زیر استفاده کنید .

فرم ارتباط با ما
نام